Despre mine

Fotografia mea
Bucureşti, Romania
În pictură recompun iluzia realităţii, subordonându-mă fascinaţiei exercitate de reţelele construite de natură sau concepute de civilizaţiile umane, iar în literatură mă supun mecanismului limbajului specific naturii umane.

joi, 31 decembrie 2015

NEFRUNZE, NEMUGURI

Bântuite scorburi,
Necurate locuri
Se curăță-n focuri
Nefrunze, nemuguri
Lume păsărească,
Pliscuri pretutindeni
Limbă nelumească,
Pintenogi cu pinteni
Furioase furii,
Sadice sadisme
Țipete în codri,
Păreri părerisme
Deșirate umbre,
Sumbre și prelungi
Se-ntind în penumbre,
Se desfac în dungi


© Mihaela Chitac, 2015