Despre mine

Fotografia mea
Bucureşti, Romania
În pictură recompun iluzia realităţii, subordonându-mă fascinaţiei exercitate de reţelele construite de natură sau concepute de civilizaţiile umane, iar în literatură mă supun mecanismului limbajului specific naturii umane.

joi, 23 ianuarie 2014

SONG OF THE REED

Waving
Trembling virgin
Winding up
Her wonder
Melting through the air

Wondrous reddish hair
Solitary wig
Standing in despair
Lonely
To be fair

Drying strings of fear
Against atmosphere
Ready to be plucked
From marshes of woe
To the land of love

The wind blows his oboe
Sounding in her womb
Waiting till she blooms
Sound in wind
And limb...

© Mihaela Chitac, 2014

luni, 13 ianuarie 2014

COASTA

Mi-a fulgerat prin coastă o idee,
Menită să-nțeleg că-ți sunt femeie;
Aleasă, de statură potrivită,
Suflarea-mi să-ți aprindă focu-n plită;
Să te hrănesc din vasele-mi cu lapte
Când mă dezmierzi, să îți răspund cu șoapte;
Să îmi frămânți aluatul în copaie,
Și eu să-ți plămădesc odrasle droaie…

© Mihaela Chitac, 2014

FLORA

În zbor de măiestre,
Pe câmpuri agreste,
Flora amețise;
De dor se-mbătase,
Fără vreun temei.

Zefiru-i alese
Cununi de crăiese
Plutind peste case,
În strai de mătase,
Tors de funigei.

Vegheată de astre,
Dorită în glastre,
În zori se deschise,
Alb-roz înflorise,
Era ziua ei.

© Mihaela Chitac, 2014